Produkty - Interiér
Produkty - Exteriér
Realizácie - Interiér
Realizácie - Exteriér

produkty exterier

Odľahčené fasádne ozdobné prvky. Hlavnú odolnú zložku tvorí fasádny kompozit na báze cementu a flexibilných látok v hrúbke 3-6mm, celoplošne vystužený sklo-textilnou mriežkou, ktorým je potiahnuté jadro z tvrdeného polystyrénu. Charakteristika materiálu použitého na výrobu: Jemne zrnitý odolný povrch, pevnosť, tvarová stálosť, odolnosť proti poveternostným vplyvom, nízka hmotnosť. Po nalepení sa prevedie penetrácia a fasádny náter.